ΤΕΧΝΗΜΩΝ - NET METERING (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ), ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Δραστηριότητες

Ο τομέας των τεχνικών έργων εκπροσωπείται από τον Τερζάκη Σταύρο για τον Νομό Σερρών.  Η συνεργασία ξεκίνησε το 2000, όπου υπογράφθηκε η σύμβαση – Franchise. Σε αυτά τα χρόνια έχει κατασκευαστεί πληθώρα μικρών τεχνικών έργων. Η κατασκευαστική δυνατότητα μας επεκτείνεται και σε ειδικές βιομηχανικές κατασκευές  αλλά και ανακαινίσεις σε επαγγελματικούς χώρους.
 
Επιστροφή