ΤΕΧΝΗΜΩΝ - NET METERING (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ), ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Δραστηριότητες

Στην περιοχή του Νομού Λάρισας η Τεχνήμων προσωπείται από την ΡΙΖΟΣ Α. – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. Ο.Ε.
Πρόκειται για μία Τεχνική – Εμπορική – Κατασκευαστική Εταιρεία στελεχωμένη από έμπειρους μηχανικούς και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων.
 
Επιστροφή